Περιγραφή

Irwin 10502204 Τρυπάνια (HSS) TURBOMAΧ 2.0 X 49