Περιγραφή

Lenox 20146V232HE Λάμες Σιδηροπρίονου 300MM 10T