Περιγραφή

Unior 616062 Εξωλκέας για Εφταπλό Shimano 1670.1/4

Περιγραφή:

Χρησιμοποιήστε τον εξολκέα μαζί με την καστάνια 1/2″ μοντ. 190.1 Α ΒΙ.