Περιγραφή

Unior 616067 Εξωλκέας Εξαπλέτας 1670.7/4

Περιγραφή:

Εξολκέας κασσέτας με οδηγό για ShimanoZ, SRAMZ Sun RaceZ, SuntourZ και άλλα.