Περιγραφή

616467 Μονωμένο κλειδί καρυδάκι με λαβή VDE TBI 629VDETBI/8 Unior

Compatible with drawers of Eurostyle, Eurovision, Europlus and Hercules (front drawers) line