Περιγραφή

Unior 617031 Συλλογή Κατσαβιδιών CR με προφίλ TX /7 621CS7CR

7x Κατσαβίδια CR ΤX προφίλ (article 621CR) dim. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40